STYRELSEN

2018-11-09

Denna sida är för närvarande inte helt färdig. Den kommer att uppdateras inom kort.

För att kontakta styrelsen, vänligen skicka e-post till deras gemensamma mailadress: styrelsen@brffarmen.com.

Nuvarande styrelse:

Björn Ejdne

Ordförande

Lars Gahnström

Vice Ordförande

Patrik Vesterback

Ledamot

Charlotte Damberg

Ledamot

Anders Paulsson

Ledamot

Göran Wahlund

Ledamot

Gunnar Benckert

Ledamot

Anders Bodeberg

Suppleant

Bashar Baghdo

Suppleant

1, björn ejdne, ordförande

1, björn ejdne, ordförande

2. lars Gahnström, vide ordförande

2. lars Gahnström, vide ordförande

3. Patrik Vesterback, ledamot

3. Patrik Vesterback, ledamot

4. charlotte damberg, ledamot

4. charlotte damberg, ledamot

5. anders paulsson, ledamot

5. anders paulsson, ledamot

6. göran wahlström, ledamot

6. göran wahlström, ledamot

7. gunnar benckert, ledamot

7. gunnar benckert, ledamot

8. anders bodeberg, suppleant

8. anders bodeberg, suppleant

9. bashar baghdo. suppleant

9. bashar baghdo. suppleant