STYRELSEN

2018-11-09

Denna sida är för närvarande inte helt färdig. Den kommer att uppdateras inom kort.

För att kontakta styrelsen, vänligen skicka e-post till deras gemensamma mailadress: styrelsen@brffarmen.com.

Nuvarande styrelse:

Björn Ejdne

Ordförande

Lars Gahnström

Ledamot

Maria Hollmann Franzén

Suppleant

Charlotte Damberg

Ledamot

Anders Paulsson

Ledamot

Christine Uhrlander

Ledamot

Gunnar Benckert

Vice ordförande

Anders Bodeberg

Suppleant

Bashar Baghdo

Suppleant

1, björn ejdne, ordförande

1, björn ejdne, ordförande

2. lars Gahnström, LEDAMOT

2. lars Gahnström, LEDAMOT

3. Maria Hollmann Franzén, suppleant

3. Maria Hollmann Franzén, suppleant

4. charlotte damberg, ledamot

4. charlotte damberg, ledamot

5. anders paulsson, ledamot

5. anders paulsson, ledamot

6. Christine Uhrlander, ledamot

6. Christine Uhrlander, ledamot

7. gunnar benckert, VICE ORDFÖRANDE

7. gunnar benckert, VICE ORDFÖRANDE

8. anders bodeberg, suppleant

8. anders bodeberg, suppleant

9. bashar baghdo. suppleant

9. bashar baghdo. suppleant