Nedanstående ordningsregler har styrelsen formulerat för att främja trivsel mellan oss och säkerhet i och runt våra fastigheter. Om vi alla med ansvar och respekt hjälps åt att vårda vår gemensamma egendom bidrar det till att göra det trivsamt att bo i Brf Farmen. Boendekostnaderna blir dessutom lägre om vi är varsamma om vår gemensamma egendom.

 • Vårda lägenheten väl och begagna den med aktsamhet. Du har såväl underhålls- som reparationsskyldighet
 • Rökförbud råder i alla våra gemensamma utrymmen bör också undvikas på balkongerna då röken sipprar igenom glasningen och stannar hos grannarnas balkonger, vilket gör att det blir en unken lukt !! gå ut och rök så långt bort ni kan.
 • För att förebygga och begränsa skador till följd av brand, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778), ska trapphuset hållas fritt för utrymning och räddningsaktioner. Föremål som antingen är brandfarliga eller utgör hinder är förbjudna att förvara i trapphuset
 • Dörrmattor, torkmattor, cyklar och barnvagnar får inte placeras i trappuppgångar eller portar. Cyklar placeras i cykelrum i källaren eller i cykelställ utomhus
 • På våra balkonger får blomlådor endast hängas innanför balkongräcket
 • Mata inte fåglar från din lägenhet eftersom det medför nedsmutsning
 • Kolgrillning på balkongen är inte tillåten
 • Skakning av kläder och piskning av mattor eller annat genom fönster eller från balkong är inte tillåtet
 • Hushållssopor och tidningar skall lämnas och sorteras i miljöhuset på gården.
 • Alla grovsopor skall lämnas i grovsophus på parkeringen. Byggavfall lämnas på återvinningscentralen i Hagby
 • Hundar får inte springa lösa och rastning får inte ske på föreningens gårdar
 • Använd tvättstugan enligt föreskrift som finns anslagen där
 • Det är förbjudet att gå upp på taken
 • Källardörrar skall hållas stängda och låsta
 • Störande arbeten i lägenheten (borrning, snickeriarbeten o dyl.) är tillåtna vardagar mellan kl 07.00 och 19.00 och lördagar 10:00 – 16:00

 


Meddela gärna i förväg, direkt eller genom anslag i portuppgången, när du avser att utföra störande arbeten eller att du tänker ha fest.

Bestämmelser om bostadsrättshavares skyldigheter finns i bostadsrättslagen samt i föreningens stadgar. Därutöver gäller ovanstående ordningsregler.

När du upptäcker fel och brister, anmäl alltid dessa till förvaltningen.
Felanmälan och Jour 08 - 758 25 00

Ovanstående ordningsregler är fastställda av styrelsen augusti 2012