Vi som bor i Brf Farmen ingår i en gemenskap. Nedanstående ordningsregler har styrelsen formulerat för att främja trivsel mellan oss och säkerhet i och runt våra fastigheter. Om vi alla med ansvar och respekt hjälps åt att vårda vår gemensamma egendom bidrar det till att göra det trivsamt att bo i Brf Farmen. Boendekostnaderna blir dessutom lägre om vi är varsamma om vår gemensamma egendom.

 • Rökförbud råder i alla våra gemensamma utrymmen och bör också undvikas på balkongerna. Röken stiger uppåt och förorsakar obehag för dem som bor grannar eftersom röken sugs in i intilliggande lägenheter och balkonger. Visa hänsyn och gå ut och rök så långt bort från husen som möjligt! Rök inte i närheten av portar och portaler. Släng heller inte fimpar på marken!

 • Dörrmattor, torkmattor, cyklar och barnvagnar får inte placeras i trappuppgångar eller portar. Cyklar placeras i cykelrum i källaren eller i cykelställ utomhus.

 • På våra balkonger får inga saker hängas utanför balkongräcket. Blomlådor, paraboler etc skall hängas på insidan av balkongen.

 • Mata inte fåglar från lägenheten eftersom det drar till sig ohyra och medför nedsmutsning.

 • Kolgrillning på balkongen är inte tillåten.

 • Skakning av kläder och piskning av mattor eller annat genom fönster eller från balkongen är inte tillåtet.

 • Hushållssopor, glas, metall, pappersförpackningar och tidningar skall lämnas och sorteras i miljöhusen på gårdarna.

 • Alla grovsopor skall lämnas i grovsophusen på parkeringarna. Byggavfall lämnas på återvinningscentralen i Hagby.

 • Hundar får inte springa lösa. Rastning får inte ske på föreningens gårdar.

 • Det är förbjudet att gå upp på taken.

 • Källardörrar ska hållas stängda och låsta.

 • Störande arbeten i lägenheten (borrning, snickeriarbeten o dyl.) är tillåtna vardagar mellan kl. 07:00 – 19:00 och lördagar 10:00 – 16:00. Meddela gärna i förväg, direkt eller via anslag i portuppgången, när du avser att utföra störande arbeten eller om du tänker ha fest.

 


Bestämmelser om bostadsrättshavares skyldigheter finns i bostadsrättslagen samt i föreningens stadgar. Därutöver gäller ovanstående ordningsregler.

När du upptäcker fel och brister, anmäl alltid dessa till förvaltningen.
Felanmälan och Jour 08 - 758 25 00