Parkering på Brf Farmen

Brf Farmen har 1.069 parkeringsplatser, varav 101 är garage och 284 upplysta carports. Dessutom finns parkeringshus för knappt 20 motorcyklar. Samtliga parkeringsplatser har utrustats med motorvärmare, som kan fjärrstyras via telefonen och Internet.

För att nyttja en vanlig parkeringsplats får ditt fordon vara som mest 5 meter långt och 2 meter brett. Fordon som är större är så får enbart parkeras på de företagsplatser som finns på parkeringsområdet. Kontakta Förvaltningskontoret för att teckna ett sådant kontrakt.

Till Farmen hör också 50 avgiftsbelagda gästparkeringsplatser.

Karta med parkeringsplatser

Brf Farmens parkeringspolicy


Internetstyrning av motorvärmare

Motorvärmare kan fjärrstyras via Internet, mobilportal eller telefoni. Alla tre sätt kräver plats nummer och personlig kod.

Fjärrstyrning via internet:

Minken, Järven: http://swit1053.mine.nu/


Hermelinen, Räven och Grävligen: http://swit1054.mine.nu/

Fjärrstyrning via telefon:

Minken och Järven: 08-758 75 90

Räven, Hermelinen och Grävlingen: 08-758 75 91

Fjärrstyrning via mobilapp:

Webadress till mobilportal för motorvärmarstyrning: farmen.mobilportal.se

För felanmälan, kontakta Förvaltningskontoret.


Otillåten parkering
Q-Park AB bevakar otillåten parkering inom området. 
Vid kontakt ring 0771-969000