Miljöhus på Brf Farmen

Brf Farmen satsar aktivt på ett kretsloppstänkande kring hushållsavfallet. På varje gård finns två miljöhus för sortering av avfall. Där kan tidningar, färgat och ofärgat glas, förpackningar av papper eller kartong, förpackningar av metall, hårdplast och restavfall lämnas men dock inte kompost!

Kompostmaskinerna

Trots en hög ambition från Brf Farmens sida att vara miljövänliga så falerade tanken med miljöstationernas komposteringsmaskiner. Vi hade en kostnad på drygt
100 000 kr/år exklusive underhåll och service. Dessutom fick vi inte jord som vi kunde återanvända, så styrelsen tog beslutet att lägga ned komposteringsmaskinerna.

Grovsophus
Grövre hushållsavfall som exempelvis vitvaror, grov kartong, metall och elektronikavfall slängs i de grovsophus som finns vid de övre parkeringsplatserna.

Observera att grovsoporna endast avser avfall från bostäder inom Farmen och alltså inte sopor från annan plats, exempelvis sommarstugor etc.

Byggsopor
Byggsopor får INTE slängas i grovsophusen eller miljöhusen. Transportera det till Hagby eller annan avfallsanläggning.