Fortsatt årsstämma 13 juni 2017

Medlemmarna i Bostadsrättsförening Farmen i Täby kallas härmed till adjungerande föreningsstämma.

Tid: Tisdagen den 13 juni 2017, kl. 17.30 – 21.00

Plats: Åva skolans aula                                                                             

Registrering påbörjas kl. 17.00

Kom i god tid!

Stämman har avhandlat tidigare utdelad dagordning fram till punkt 12 motioner, och adjungerades efter beslut i motion 22

Välkomna!

Vid behov av transport, vänligen kontakta förvaltningen senast den 25 Maj 2017 (avresa kl. 16.30 från förvaltningskontoret, ÅBV 138)

Motioner med styrelsens yttrande och årsberättelsen för verksamhetsåret 2016 har tidigare utdelats.